4 czerwca 2019

Dlaczego boimy się 5G ?

W Brukseli wstrzymano rozwój sieci 5G:
"Minister środowiska Céline Fremault (CDH): „Mieszkańcy Brukseli nie są królikami doświadczalnymi, których zdrowie mogę sprzedać z zyskiem".
A co z Polską? Wiemy już, że zarówno GMO jak i 5G (sieć telekomuniacyjna korzystająca z EMF-promieniowanie elektromagnetyczne) mają te same korzenie i obie te technologie powodują biologiczne wyniszczenie.

GMO i 5G mają wspólny cel: zmienić samą istotę życia w taki sposób, aby móc sprawować nad nią 100% kontrolę. W przypadku GMO, zmiana kodu genetycznego takich roślin jak kukurydza, soja, bawełna czy pomidory sprawia, że mogą być opryskiwane toksycznymi herbicydami zawierającymi glifosat (Roundup) i choć wszystkie inne rośliny na polu usychają do gołej ziemi, to rośliny GMO pozostają nietknięte.

 Jest to rodzaj eugeniki: zachowanie cech, które uznamy za pożądane i eksterminacja tych, które uznajemy za szkodliwe. To ta sama praktyka, którą stosowali naziści podczas Drugiej Wojny Światowej aby uchronić czystą rasę aryjską przed jakimikolwiek skażeniami. Ruch ten zresztą istniał w USA w latach 20 i 30 XX wieku pod auspicjami Amerykańskiego Towarzystwa Eugenicznego.

EMF opiera się na tych samych założeniach. Mikrofale emitowane przez EMF już dzisiaj stanowią podstawę systemów telekomunikacyjnych 2G, 3G, 4G, oraz WiFi. Naukowcy posiadają już niezbite dowody na to, że te impulsy zmieniają naturę oraz zniekształcają strukturę komórek i DNA istot żyjących. 

5G -technologia mobilna piątej generacji-skraca przestrzeń rezonansu do milimetrowych impulsów i zwiększa siłę sygnału co najmniej 10 krotnie, co sprawia, że przebywanie w ich zasięgu staje się niebezpieczne dla zdrowia.

Nadajniki WiFi i wieże telefonii komórkowej nie są kierowane, tworzą natomiast zabójcze „szerokie spectrum”. To rodzaj nalotu dywanowego na naturę i człowieka, a WiFi nastrojone jest na długość fal niemal identyczną z naturalnymi wibracjami jakie odbiera ludzki mózg. 

WiFi oraz fale elektromagnetyczne zostały rozwinięte jako tajna broń w latach 1950. „Cicha broń dla niewidzialnej wojny” jak określali ją jej promotorzy.
Konflikty.pl: "5G zaczyna być już klasyfikowana jako rozwiązanie techniczne podwójnego, to jest cywilnego i wojskowego, zastosowania. Oferowane przez nią wysoka szybkość przesyłu danych, krótki czas reakcji i wysoka przepustowość sieci nabierają szczególnego znaczenia wraz z postępującą robotyzacją sił zbrojnych i szykowanym wdrożeniem systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję.Wykorzystanie licznych robotów i dronów transmitujących olbrzymie ilości danych prowadzi do tłoku w eterze. Nakładające się częstotliwości często zakłócały przesył danych i utrudniały działania".
 Nad wojskowym zastosowaniem 5 G pracują Chiny i USA.
Rząd USA finansuje badania  nad technologią, która połączy mózgi żołnierzy z komputerami.
 Podczas nadchodzących dwóch lat (2019/2020) proponowany rozwój systemu 5G przewiduje wystrzelenie 20 tysięcy satelitów, których wielokierunkowe anteny  zwane szykiem fazowanym dokonają stopniowego napromieniowania (przemysł za nimi stojący nazywa to enigmatycznie „dostarczeniem niezawodnego i płynnego Internetu”) każdej piędzi kwadratowej planety falami elektromagnetycznymi wysyłanymi z kosmosu.

Brzmi jak tekst z filmu SF? Ale to już jest nasza rzeczywistość. Nikt z nas nie jest poza „systemem”. Jednak coraz więcej ludzi  budzi się z uśpienia i dostrzega obłudę i hipokryzję wielkich korporacji.

Korporacje kierując się chęcią zysków, kontroli i władzy chcą- wykorzystując GMO i 5G- uczynić z Ziemi miejsce nieprzyjazne dla człowieka i naturalnej różnorodności fauny i flory, mających podstawowe znaczenie dla zdrowia i dobrostanu nas wszystkich. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kto dziś rządzi światem, odsyłam do artykułu Koncerny silne jak państwa.

"Korporacje międzynarodowe w ciągu ostatnich 20–30 lat urosły w siłę. Dyktowanie warunków państwom, gdy ich polityka zagraża interesom koncernów, już dawno przestało być rzadkością. Korporacje stały się dziś architektami światowego społeczeństwa ".
Zagrożenia wynikające z wprowadzenia przez korporacje nowej technologii przedstawiła w swojej pracy naukowej D.Wojtkowiak. Pola torsyjne.  Niestety, nie zostały one przedstawione posłom w Sejmie. Przybliżył je dopiero Internautom J.Zięba:  Czego nie znajdziesz w Białej Księdze.
My dyskutujemy, spieramy się, nie dajemy wiary i ulegamy technologoicznym nowinkom, bo wierzymy, że będzie nam się żyło jeszcze wygodniej. A co robią bogaci Amerykanie? Bogaci Amerykanie uciekają, gdzie pieprz rośnie.

Od kilku lat elity świata zachodniego coraz częściej kupują nieruchomości w odległych obszarach świata budując bunkry, i specjalne prywatne domy na wypadek nadchodzącej katastrofy. Oprócz tak odległych miejsc jak Nowa Zelandia, Australia i obszary wokół RPA niektórzy milionerzy migrują również wewnątrz kontynentów.


Impulsy zmieniają naturę oraz zniekształcają strukturę komórek DNA istot żyjących.
Więcej na temat 5G :
                                                           

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza